Andrzej Domagała

okręg nr 1

Przewodniczący Rady Miasta mijającej kadencji, emerytowany funkcjonariusz Służby Więziennej.

Wizja i wartości

Mam 66 lat i jestem emerytowanym funkcjonariuszem Służby Więziennej. Od lat angażuję się w działalność samorządową – od 2014 roku jestem radnym miejskim z okręgu nr 1. W trwającej kadencji mam olbrzymi przywilej pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, koordynując jej pracę na rzecz mieszkańców we współpracy z władzami miasta.

Bycie radnym rozumiem jako służbę – mieszkańcy mojego osiedla wiedzą, że mogą polegać na moim słowie, a podnoszone przez nich problemy i skargi staram się rozwiązywać jak najszybciej. W ciągu minionych pięciu lat udało mi się m.in. dokonać remontów ulic na osiedlu Waliszew, zagospodarować i uzupełnić lokalny plac zabaw o nowe elementy czy też doprowadzić do budowy chodnika przy ul. Słowackiego.

Będąc byłym funkcjonariuszem służb mundurowych, podejmowałem także działania związane z bezpieczeństwem miasta.

Jako Przewodniczący Rady Miasta za swój największy sukces uważam wprowadzenie do tego organu porządku, szacunku i kultury, a także otwartości na mieszkańców i ich potrzeby.

Liczę, że będę mógł kontynuować swoją pracę na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców, bo – tak jak my wszyscy – mam Łęczycę w sercu!

Andrzej Domagała od dwóch kadencji reprezentuje mieszkańców swojego osiedla jako radny. Jego opanowanie, kultura osobista i cierpliwość pozwoliły wprowadzić do Rady Miasta porządek i szacunek, należny temu organowi. Liczę na jego zaangażowanie w kolejnej kadencji.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

poprawa bezpieczeństwa pieszych – audyt przejść dla pieszych i podejmowanie działań, mających na celu ich lepsze oznakowanie i oświetlenie;

wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami w aspekcie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym w instytucjach miejskich, współpraca w tym zakresie ze specjalistami z organizacji pozarządowych;

powiększenie i rekultywacja stref zieleni, będących „zielonymi płucami” Łęczycy;

Plan dla okręgu nr 1

doposażenie placu zabaw na osiedlu Waliszew o kolejne elementy;

kontynuacja działań w zakresie poprawy infrastruktury ulicznej na osiedlu;

budowa ścieżki spacerowej, prowadzącej w stronę Tumu i Grodziska;

Masz do mnie pytanie?

6 + 13 =