Michał Witkowski

okręg nr 6

Komisarz Policji (KPP w Łęczycy), specjalista do spraw bezpieczeństwa i pozyskiwania środków.

Wizja i wartości

Mam 43 lata, jestem komisarzem Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy, a także magistrem komunikacji społecznej. Od kilkunastu lat angażuję się w życie społeczne miasta, nie tylko – z racji swojego zawodu – dbając o bezpieczeństwo łęczycan, ale także realizując mandat radnego w ciągu mijającej kadencji.

Co zrozumiałe, obszarem mojego zainteresowania jest przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w zakresie ruchu drogowego, jak i zabezpieczenie miasta przed wandalizmem, przemocą domową i drobną przestępczością. W ciągu ostatnich lat działałem także na rzecz rozwoju miejsc aktywności fizycznej, choćby współpracując przy budowie boiska na moim osiedlu oraz znajdując sponsora do odnowy budynku klubowego przy stadionie.

W ramach swojej działalności samorządowej podejmowałem także współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami. Wraz z okolicznymi mieszkańcami udało mi się zablokować budowę bloku planowanego przez SM „Łęczycanka” przy ul. Bitwy nad Bzurą 39. Zamierzam w dalszym ciągu aktywnie pracować i stawać po stronie mieszkańców Łęczycy, bo – tak jak my wszyscy – mam Łęczycę w sercu!

Michał Witkowski to samorządowiec o długim stażu pracy na rzecz Łęczycy, zawsze stojący po stronie mieszkańców miasta. Jako policjant specjalizuje się w kwestiach bezpieczeństwa, ale równie skuteczny jest w poszukiwaniu sponsorów działań punktowych w zakresie aktywności dzieci i młodzieży.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

– rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Mirosława Andrysiaka (oświetlenie, bieżnia i rzutnie do kuli oraz dysku)

współdziałanie z KPP w Łęczycy w ramach poprawy bezpieczeństwa – rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, wsparcie dla patroli mieszanych, prowadzenie działań prewencyjnych w tzw. „trudnych” środowiskach;

współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi i kulturalnymi z terenu miasta;

wspieranie promocji miasta Łęczyca;

Plan dla okręgu nr 6

zagospodarowanie terenu zielonego przy bloku Bitwy nad Bzurą 39 w elementy małej architektury;

– utwardzenie terenu i budowa nowych miejsc parkinigowych przy bloku BnB 39;

remont drogi – ul. Osiedlowa;

rozwój insfrastruktury sportowej i rekreacyjnej w okolicy zalewów miejskich;

Masz do mnie pytanie?

10 + 15 =