Magdalena Koperska

okręg nr 2

Pedagog z wieloletnim stażem, radna Rady Miasta mijającej kadencji.

Wizja i wartości

Mam 45 lat i po raz drugi staram się o możliwość reprezentowania Państwa interesów w Radzie Miasta. W kadencji 2018-2023 byłam Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady, zajmowałam się więc realizacją założeń budżetowych miasta.

Za najważniejszy sukces w tym zakresie uważam zmniejszenie zadłużenia Łęczycy, pozostałego po poprzedniej ekipie rządzącej, o blisko 10 milionów złotych – przy jednoczesnej intensywnej polityce inwestycyjnej. To sprawia, że miastu znacznie łatwiej pozyskiwać środki na rozwój ze źródeł europejskich oraz lokalnych programów operacyjnych.

Jestem też nauczycielką w ZS im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, dlatego też w zakres mojego zaangażowania w politykę miasta wchodzą między innymi szkolnictwo, edukacja, aktywność społeczna i kultura. W swojej drodze zawodowej na pierwszym miejscu stawiam ideę wyrównywania szans między dziećmi z mniejszych i większych ośrodków. Staram się dbać o kreatywne podejście do prowadzenia zajęć, zachęcając uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych czy korzystania z projektów wychodzących swoim zasięgiem poza szkołę. Wierzę, że rozwój młodego pokolenia i zatrzymanie go w mieście jest szansą na rozwój. Chcę tego dokonać, bo mam Łęczycę w sercu.

Magdalena Koperska w mijającej kadencji była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, dbając o dyscyplinę budżetową miasta. To między innymi dzięki jej uporowi udało nam się ograniczyć zadłużenie Łęczycy o blisko 10 milionów złotych. To właściwa osoba na odpowiednim miejscu.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej miasta;

pozyskiwanie środków inwestycyjnych z programów europejskich oraz dofinansowań z lokalnych programów operacyjnych;

aktywizacja uczniów do poszukiwania wiedzy i umiejętności;

dofinansowanie do organizacji zajęć pozalekcyjnych;

zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobku;

Plan dla okręgu nr 2

Okręg nr 2 to obszar wymagający zmian, zarówno w zakresie remontów dróg (zwłaszcza Ozorkowskie Przedmieście), ale także stworzenia infrastruktury wypoczynkowej i rekreacyjnej dla dzieci (rozbudowa placów zabaw o urządzenia dla najmłodszych) oraz dla seniorów (stworzenie punktowych miejsc odpoczynku i relaksu w głębi osiedli).

Masz do mnie pytanie?

14 + 8 =