Tomasz Czajkowski

okręg nr 13

Strażak (PSP w Łodzi), trener piłkarski w Magic Łęczyca, wielokrotny reprezentant łęczyckich klubów piłkarskich – Górnika i Hurtapu – na ogólnopolskich boiskach.

Wizja i wartości

Mam 40 lat, wyższe wykształcenie (marketing i zarządzanie) i jestem zawodowym strażakiem w Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Większość mieszkańców Łęczycy zna mnie jednak z mojego zaangażowania sportowego: jestem wychowankiem Górnika Łęczyca oraz futsalowego Hurtapu Łęczyca i sporą część życia poświęciłem, reprezentując barwy naszego miasta na piłkarskich boiskach. Dziś sam wychowuję młode pokolenia piłkarzy i piłkarek jako trener grup młodzieżowych w stowarzyszeniu Magic Łęczyca.

W swojej pracy staram się uczyć swoich podopiecznych szacunku wobec innych, tolerancji, zasad fair play, koncentracji, kreatywności, uczciwej rywalizacji, współpracy i współzawodnictwa.

To zasady, którymi kieruję się w życiu i codziennej działalności – także samorządowej. Pierwsze doświadczenia w tym względzie zdobywałem jako jeden z najmłodszych radnych w kadencji 2014-2018 – dziś chciałbym wrócić do działań na rzecz Łęczycy także w ten usystematyzowany sposób.

W obszarze moich zainteresowań leży przede wszystkim bezpieczeństwo oraz aktywność mieszkańców, dlatego zdecydowałem się kandydować na radnego w okręgu nr 13, bo – tak jak my wszyscy – mam Łęczycę w sercu!

Tomasz Czajkowski reprezentował Łęczycę na wielu boiskach, a dzisiaj – jako trener – robi wiele, by zaszczepić w młodych ludziach potrzebę aktywności oraz kształtować ich osobowości przez sport. Połączenie tych cech z jego doświadczeniem samorządowym czyni z niego świetnego kandydata na radnego.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

– rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Mirosława Andrysiaka (oświetlenie, bieżnia i rzutnie do kuli oraz dysku)

współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi z terenu miasta;

wspieranie promocji miasta Łęczyca na ogólnopolskiej arenie sportowej;

rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej wokół zalewów miejskich wraz ze stworzeniem miejsca do morsowania;

promowanie lokalnej aktywności – organizacja lokalnych rozgrywek piłkarskich, siatkarskich i tenisowych, tzw. dzikich drużyn;

Plan dla okręgu nr 13

poprawa bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniu Konopnickiej / Kaliska (budowa ronda);

– stworzenie sąsiedzkich miejsc spotkań (rekultywacja zieleni, odnowa małej architektury) na obszarze okręgu: między blokami przy ul. Kaliskiej 12 i 14 oraz przy ul. Szkolnej;

Masz do mnie pytanie?

13 + 12 =