Elżbieta Gajewicz-Kubiak

okręg nr 14

Pedagog z ponad czterdziestoletnim stażem, harcerka, była Komendantka Hufca ZHP.

Wizja i wartości

Jestem łęczycanką i pedagogiem z czterdziestoletnim stażem pracy – cały ten czas poświęciłam rozwojowi dzieci i młodzieży z Łęczycy i powiatu łęczyckiego. Jako harcerka i – przez blisko dziesięć lat – Komendant Hufca ZHP starałam się przekazać im wartości, które towarzyszą mi w życiu: obowiązkowość, gotowość do niesienia pomocy, uprzejmość, odwagę, szacunek do innych ludzi czy poszanowanie przyrody.

Te wartości towarzyszą mi także w czasie pracy – z uwagą słucham ludzi i rozpoznaję ich troski i potrzeby. Nie przechodzę obojętnie obok lokalnych problemów, jestem otwarta na dialog i wyczulona na ludzką krzywdę. Wierzę, że mieszkańcy, którzy znają mnie z sąsiedztwa, wiedzą o tym doskonale.

Wśród swoich zawodowych doświadczeń mam także pracę ławnika oraz kuratora sądowego – dzięki temu wiem, jak docierać do trudnych środowisk i zwiększać bezpieczeństwo naszego miasta. Jako nauczycielka w Szkole Specjalnej troską obejmuję osoby ze szczególnymi potrzebami – aktywnie działam na ich rzecz  jako pedagog i mieszkanka Łęczycy. 

Liczę, że będę mogła kontynuować swoją pracę na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców, bo – tak jak my wszyscy – mam Łęczycę w sercu!

Elżbieta Gajewicz-Kubiak jest osobą wrażliwą i empatyczną. Wieloletnia praca z osobami o szczególnych potrzebach pozwala jej znakomicie rozpoznawać ludzkie emocje, dzięki czemu emanuje spokojem i dobrem na co dzień. I te właśnie cechy są niezbędne w pracy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasze miasto – Łęczyca.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

poprawa bezpieczeństwa pieszych – audyt przejść dla pieszych i podejmowanie działań, mających na celu ich lepsze oznakowanie i oświetlenie;

wsparcie dla osób ze szczególnymi potrzebami w aspekcie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym w instytucjach miejskich, współpraca w tym zakresie ze specjalistami z organizacji pozarządowych;

troska o historię i tradycje Łęczycy – współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami;

Plan dla okręgu nr 14

poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze okręgu, zwłaszcza w dni targowe;

kontynuacja działań w zakresie poprawy infrastruktury ulicznej na osiedlu;

– stworzenie punktowych miejsc odpoczynku i troska o zieleń miejską;

Masz do mnie pytanie?

9 + 5 =