Kinga Pellowska

okręg nr 4

Pedagog z ponad czterdziestoletnim stażem, harcerka, była Komendantka Hufca ZHP.

Wizja i wartości

Jestem rodowitą łęczycanką, która większą część życia poświęciła swojemu miastu – zwłaszcza jej kulturalnemu i turystycznemu rozwojowi. Przez ponad dziesięć lat pracowałam w Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego w Łęczycy, przygotowując program imprez kulturalnych i rozrywkowych, począwszy od pierwszych Międzynarodowych Turniejów Rycerskich aż po najcieplej wspominane edycje Dnia Dziecka, na których pojawiały się gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Po przejściu na emeryturę nie osiadłam na laurach i zdecydowałam się poświęcić pracy w podobnej branży: przez 17 lat pracowałam w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Flisak” w Sarbinowie Morskim.

Dzięki temu nie tylko wiem, jak organizować działania, by skutecznie angażować ich odbiorców, ale jestem wyczulona na potrzeby drugiego człowieka. Umiem słuchać ludzi, wyczuwać ich potrzeby i obdarzać ich uśmiechem. Dotychczasowa praca w samorządzie daje mi doświadczenie właściwe do starania się o mandat wyborców jako kandydatka na radną z okręgu nr 4.

I choć ostatnie lata spędziłam z widokiem na morze, to dziś jestem tutaj, bo – tak jak my wszyscy – mam Łęczycę w sercu!

Kinga Pellowska ma w sobie niebywałą radość, pogodę ducha i empatię wobec drugiego człowieka. To sprawia, że nie tylko lubi, ale i umie słuchać ludzi, odczytywać ich potrzeby i z wrażliwością podchodzić do ich problemów.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

– rozszerzenie oferty kulturalnej i turystycznej miasta – organizacja „Letniej Sceny Kultury” na Zamku w Łęczycy;

rozwój Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego oraz Dnia Dziecka w Łęczycy;

promowanie aktywności seniorów przez organizację imprez skierowanych do najstarszych mieszkańców miasta i stworzenie Klubu Seniora;

rozwój komunikacji miejskiej we współpracy z prywatnymi przewoźnikami;

zwiększenie dostępności instytucji miejskich dla osób o specjalnych potrzebach komunikacyjnych;

Plan dla okręgu nr 4

stworzenie zielonych stref odpoczynku na obszarze w okolicach ulicy Belwederskiej;

uporządkowanie i wzbogacenie zieleni miejskiej na terenie okręgu;

audyt chodników i przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu;

Masz do mnie pytanie?

6 + 13 =