Elżbieta Sterlińska

okręg nr 7

Pedagog z wieloletnim stażem, wieloletnia dyrekcja SP3 i pierwszego gimnazjum w Łęczycy.

Wizja i wartości

Mam 68 lat, jestem emerytką z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora szkoły podstawowej nr 3 i gimnazjum, które organizowałam od podstaw po wprowadzeniu reformy oświaty. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej, Informatykę i techniki informacyjne na Politechnice Łódzkiej oraz uczestniczyłam w zajęciach Akademii Europejskiej.

Byłam ławnikiem sądowym i kuratorem sądowym. Jestem członkiem stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także członkiem-założycielem nieistniejących już Stowarzyszeń: Kobiet Ziemi Łęczyckiej oraz Szkolna 4. W 2005 roku byłam kandydatką do Sejmu RP z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Chcę, by Łęczyca była miastem obywatelskim, w którym władza uwzględnia opinię mieszkańców, organizacji społecznych i samorządów osiedlowych. Zawodowo i z zamiłowania zajmowałam się problematyką młodzieży. Zawsze dążyłam do stworzenia młodemu pokoleniu odpowiednich warunków do startu w dorosłe życie, aby szkoły w Łęczycy nie odbiegały poziomem od szkół wielkomiejskich.

Chcę działać na rzecz miasta, gdyż – tak jak my wszyscy – mam Łęczycę w sercu!

Elżbieta Sterlińska to synonim zaangażowania społecznego, zwłaszcza w obszarze edukacji i polityki sernioralnej. To gwarancja wiedzy i wytrwałości w dążeniu do założonych celów, a także proobywatelska postawa każdego dnia.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

aktywizacja uczniów do poszukiwania wiedzy i umiejętności (wsparcie zespołowych projektów uczniowskich, wychodzących zasięgiem poza szkołę);

dofinansowanie do organizacji zajęć pozalekcyjnych (na podstawie konkursów programów zajęć);

promowanie wśród nauczycieli niestandardowych i ciekawych form pracy oraz nagradzanie za sukcesy edukacyjne;

wyrównywanie szans edukacyjnych przez zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach i żłobku;

Plan dla okręgu nr 7

Okręg 7 to tereny i infrastruktura należące do spółdzielni mieszkaniowej. Działania powinny być koordynowane z zarządem, radą nadzorczą spółdzielni we współpracy z mieszkańcami i dotyczyć powinny bezpieczeństwa, estetyki miejsc oraz zapewniania dostępności miejsc dla osób o szczególnych potrzebach ruchowych.

Masz do mnie pytanie?

9 + 11 =