Krystyna Jóźwiak

okręg nr 9

Rodowita łęczycanka, matka trzyletniej Sary, higienistka stomatologiczna.

Wizja i wartości

Mam 30 lat i jestem rodowitą łęczycanką, obecnie skupioną na wychowaniu swojej córeczki, Sary. W życiu najbardziej cenię wartości rodzinne i to właśnie swoim najbliższym do tej pory poświęcałam się najbardziej. Wiem jednak, że Łęczyca także zasługuje na poświęcenie jej swojego czasu, żeby stała się miejscem, w którym wszyscy chcielibyśmy mieszkać. Dlatego zdecydowałam się kandydować na urząd radnej miejskiej w okręgu numer 9.

Nie mam doświadczenia politycznego ani samorządowego, jednakże pragnę działać na rzecz Łęczycy i jej mieszkańców. Angażuję się w rozmowy z sąsiadami, wyjaśniam sens miejskich działań, budując wśród łęczycan miłość do ich miasta i okolicy.

Przestrzegam także przed nieuczciwymi i niesłownymi działaczami, których jedynym celem jest przeszkadzanie w rozwoju Łęczycy w imię doraźnych zadań politycznych czy własnych interesów.

Jestem przeciwna rozdawnictwu i nieudolności, dlatego doceniam politykę budżetową obecnej władzy, która pozwoliła Łęczycy wyjść na prostą i stać się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i turystów. W takim zakresie chciałabym działać, podejmując realne działania i udzielając konkretnych odpowiedzi – bo mam Łęczycę w sercu!

Krystyna Jóźwiak  to osoba o ogromnej energii i determinacji, by zmieniać Łęczycę na lepsze. Choć do tej pory nie udzielała się w samorządzie, to jej zaangażowanie w życie miasta sprawa, że będzie znakomitą przedstawicielką mieszkańców w Radzie Miasta.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

– ułatwienie kontaktów z radnymi i władzami miasta poprzez poprawę polityki komunikacyjnej Łęczycy;

– wspomaganie lokalnych instytucji w trosce o wspólną przestrzeń;

nowe nasadzenia roślin i tworzenie punktowych stref odpoczynku w całej Łęczycy;

poprawa bezpieczeństwa w komunikacji – audyt przejść dla pieszych (zwłaszcza w obrębie placówek edukacyjnych) oraz oświetlenia miejskiego;

Plan dla okręgu nr 9

regularne spotkania z mieszkańcami w sprawach organizacyjnych  – koniec z ignorowaniem potrzeb mieszkańców!

poprawa bezpieczeństwa (remonty chodników i ulic, uprzywilejowanie pieszych uczestników ruchu – audyt progów zwalniających i przejść dla pieszych) na terenie okręgu;

Masz do mnie pytanie?

10 + 1 =