PŁ: Profilaktyka dla każdego

Łęczyca w Sercu

Projekt Łęczyca ma wspaniałe pomysły na rozwiązywanie nieistniejących problemów. W tym przypadku skopiować usługi dostarczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pomysł KWW Projekt Łęczyca proponuje stworzenie zarządzanego przez miasto systemu, który pozwoli miejskim placówkom opieki zdrowotnej zapewnić dostęp do badań profilaktycznych dostępnych w ramach oferty NFZ.

Dlaczego to nietrafiony pomysł?

Po pierwsze: sam NFZ w ramach działania platformy pacjent.gov.pl oferuje dostęp do szerokiej oferty badań profilaktycznych skierowanych do konkretnych grup docelowych – nie ma potrzeby dublować tego systemu, z którego każdy zainteresowany może skorzystać. Tym bardziej, że – po drugie – samorząd nie ma kompetencji do tworzenia systemu, w którym byłyby przechowywane dane wrażliwe (a takimi są dane o stanie zdrowia), ani tym bardziej – do udostępniania tych danych zewnętrznych podmiotom. Mieszkańcy sami musieliby zgłosić się do tego systemu, ale czemu mieliby to robić, skoro są już zgłoszeni do systemu NFZ? Nie wiadomo też, czym różniłaby się „miejska” profilaktyka od tej już dostępnej, skoro obie korzystają z tych samych środków.

Co proponujemy w zamian?

Zaangażowanie w promocję działającego w tej chwili systemu bez potrzeby wyrzucania pieniędzy na nowy. Edukację wśród osób, do których skierowane są określone badania profilaktyczne (co zresztą dzieje się już teraz). Ułatwienie dostępu do placówek ochrony zdrowia dla seniorów poprzez organizację dowozów – co sprawdziło się w trakcie pandemii. Wsparcie dla organizacji promujących zachowania prozdrowotne i profilaktykę oraz zachęcanie do aktywności osób starszych.

W tej serii przeczytasz także: