Zbigniew Lizak

okręg nr 12

Emeryt, radny mijającej kadencji, wiceprezes Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wizja i wartości

Jestem emerytem – mam 73 lata, zaś w Radzie Miasta zasiadam od 2018 roku. W mijającej kadencji zasiadałem w komisjach Rady, zajmujących się sportem i rekreacją, skargami, wnioskami i petycjami, a także gospodarki i mienia.  Sprawuję także funkcję wiceprezesa Łęczyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, współtworząc w ten sposób ofertę kulturalną i edukacyjną dla seniorów naszego miasta.

Współpracując z radnymi i burmistrzem w ciągu ostatnich pięciu lat, udało mi się wprowadzić szereg zmian nie tylko w moim okręgu wyborczym, ale w całym mieście. Pracowałem na rzecz seniorów z Łęczycy i powiatu łęczyckiego, doprowadziłem także do wybudowania parkingów dla mieszkańców bloków przy ulicy Marii Konopnickiej 8a, 8c i 10c.

Moja inicjatywa opracowania kierunków jazdy między ulicą Marii Konopnickiej a Zachodną doprowadziła do poprawy bezpieczeństwa przechodniów, co szczególnie ważne dla osób podążających do szkoły i przedszkola. Dzięki realizacji odpowiedzialnej polityki budżetowej ograniczyliśmy zadłużenie miasta pozostałe po poprzedniej ekipie o blisko 10 milionów złotych, dzięki czemu Łęczyca jest miastem atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Chcę w dalszym ciągu działać na rzecz miasta, bo mam Łęczycę w sercu.

Zbigniew Lizak to synonim odpowiedzialności, spokoju i koncyliacji. Nawet w trakcie burzliwych dyskusji politycznych zawsze kieruje się dobrem mieszkańców Łęczycy. To także doświadczenie w prowadzeniu polityki senioralnej, co ważne dla najstarszych mieszkańców miasta.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

– zwiększenie bezpieczeństwa publicznego dzięki pełnemu monitoringowi miasta;

– poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez budowę ronda M. Konopnickiej / Kaliska;

– stworzenie Łęczyckiego Centrum Seniora jako miejsca spotkań i integracji dla organizacji realizujących politykę senioralną;

– powołanie Łęczyckiej Rady Seniorów jako organu opiniodawczego dla władz miasta;

– rozbudowa stadionu miejskiego (oświetlenie, bieżnia, rzutnie) i placów zabaw;

Plan dla okręgu nr 12

bezpieczeństwo na osiedlu – dalsza praca nad kierowaniem ruchu pojazdów;

stworzenie miejsca spotkań dla dzieci i rodziców między blokami Konopnickiej 4 a 4a;

naprawa nawierzchni uliczek osiedlowych na osiedlu Marii Konopnickiej;

wspólne zagospodarowanie skweru między blokami 10 – 10a – 10b i stworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców;

Masz do mnie pytanie?

7 + 9 =