Michał Stokwiszewski

okręg nr 8

Pedagog  z dwudziestoletnim stażem pracy w szkole, instruktor lekkiej atletyki. Żonaty, dwóch synów.

Wizja i wartości

Mam 45 lat, jestem rodowitym łęczycaninem od pokoleń związanym z Łęczycą. Kandyduję na radnego, bo chciałbym budować miasto marzeń dla moich synów – Juliana i Antoniego – oraz ich rówieśników, by mogli żyć w przyjaznym otoczeniu i liczyć na atrakcyjne oferty edukacyjne, kulturalne i zawodowe.

Od ponad dwudziestu lat pracuję z młodymi łęczycanami jako pedagog i trener lekkiej atletyki. Wiem, jak ważna w rozwoju młodych ludzi jest aktywność – nie tylko fizyczna, ale także społeczna, dlatego staram się zarażać ich pasją do sportu, współzawodnictwa, gry fair play i pomagania innym. Tymi zasadami kieruję się także w swoim życiu.

Równie mocno cenię w życiu wartości rodzinne i – tak jak moi rodzice oraz dziadkowie – jestem przekonany, że Łęczyca zasługuje na poświęcenie jej swojego czasu, żeby stała się miejscem, w którym wszyscy chcielibyśmy mieszkać.

Dlatego zdecydowałem się kandydować na urząd radnego miejskiego w okręgu numer 8, bo – tak jak my wszyscy – mam Łęczycę w sercu!

Michał Stokwiszewski jest jedną z tych osób, która wniesie do Rady Miasta nie tylko miłość do Łęczycy, kultywowaną przez wiele pokoleń, ale także olbrzymie zaangażowanie i wiedzę na temat działań, które należy podjąć w celu rozwoju miejsc aktywności i rekreacji na terenie miasta.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

przebudowa Stadionu Miejskiego im. Mirosława Andrysiaka (sztuczne oświetlenie, budowa bieżni tartanowej, rzutni do kuli i dysku, renowacja budynku klubowego);

wspieranie stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, działających na terenie miasta;

stworzenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów kolejki wąskotorowej;

wyposażenie ulicy Kolejowej w małą infrastrukturę i oświetlenie;

– rozwój komunikacji miejskiej i podmiejskiej w porozumieniu z lokalnymi firmami przewozowymi;

Plan dla okręgu nr 8

wzbogacenie placu zabaw na terenie osiedla we współpracy z SM „Łęczycanka”;

rozbudowa miejsc rekreacyjnych w okolicach zalewów miejskich;

troska o zieleń miejską i tworzenie punktowych stref wypoczynku;

Masz do mnie pytanie?

1 + 1 =