Krzysztof Graczyk

okręg nr 5

Emerytowany Komendant Państwowej Straży Pożarnej, ekspert regionalny ds. oceny projektów w ramach RPO w Łodzi.

Wizja i wartości

Mam 63 lata, jestem emerytem z wyższym wykształceniem (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), a większość swojego życia poświęciłem służbie drugiemu człowiekowi w straży pożarnej.

Jako Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy (lata 1999-2007) od podstaw zbudowałem nową siedzibę straży przy ul. Lotniczej, pozyskując na ten cel środki z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (jednostkę oddano do użytku w 2000 roku jako pierwszą w województwie łódzkim). Swoimi staraniami doprowadziłem do utworzenia klas mundurowych w ZS im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy (2010 rok). 

W latach 2007-2013 byłem ekspertem regionalnym do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Wiem, jak zdobywać środki na inwestycje i jak je budować. Znam się na bezpieczeństwie, bo jako praktyk dbałem o nie przez całe swoje zawodowe życie. Potrafię współpracować i zjednać sobie ludzi, żeby osiągnąć założone cele.

Dziś chcę kontynuować pracę na rzecz mojego miasta, bo Łęczycę mam w sercu.

Krzysztof Graczyk jest osobą, której nie trzeba przedstawiać: doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem, odwaga w podejmowaniu decyzji i wytrwałość w dążeniu do założonych celów. Oddany na niego głos to wybór stabilności, rozsądku i pewności.”

Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy

Plan dla miasta

– stworzenie Muzeum Bitwy nad Bzurą;

– otwarcie punktu widokowego na wieży wydobywczej byłej kopalni rud żelaza w okolicy hałdy nad zalewem miejskim;

wspieranie budownictwa mieszkaniowego (TBS i w ramach projektów rządowych);

– budowa drogi rowerowej wzdłuż torów kolejki wąskotorowej na odcinku ul. Kaliska – Borek);

Plan dla okręgu nr 5

budowa placu zabaw dla dzieci przy bloku Wojska Polskiego 1a;

– współpraca z SM „Łęczycanka” w zakresie rewitalizacji zieleni i zagospodarowanie zieleni wdłuż ul. Wojska Polskiego;

remont ulic wzdłuż bloków Kaliska 44 oraz Zachodnia 25-27;

budowa parkingów (Wojska Polskiego 3, 10, 12 i 16);

Masz do mnie pytanie?

10 + 9 =